Podziały / Ustalenia / wyznaczenia

Podziały, Ustalenia i Wyznaczenia

Oferta firmy LANDWARD obejmuje prace geodezyjne dotyczące granic nieruchomości. Dzięki bogatemu doświadczeniu w pracach prawnych oferujemy pomoc merytoryczną i wykonanie prac w jak najszybszym czasie.

 

Ustalenie granic nieruchomości

Jeśli dane dotyczące granic nieruchomości zawarte w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i kartograficznej są niewiarygodne i nie pozwalają na jednoznaczne określenie przebiegu granic i położenia punktów granicznych nieruchomości, wówczas należy przeprowadzić ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Ewidencja Gruntów i Budynków.

podziały ustalenia wyznaczenia

Podziały nieruchomości

Podział nieruchomości wykonywany jest najczęściej zgodnie z przepisami zawartymi w:

  • Ustawi o gospodarce nieruchomościami

  • Bez stosowania przepisów zawartych w Ustawie o gospodarce nieruchomościami tzw. „podział rolny lub leśny”.

  • Podział nieruchomości w trybie ZRiD

Dobór trybów podziału nieruchomości określany jest na samym początku postępowania. Geodeta poprzez analizę problemu stwierdza, która forma najbardziej odpowiada do danego problemu.

Celem realizacji prac związanych z podziałem nieruchomości w każdym przypadku jest opracowanie mapy z projektem podziału nieruchomości

Wyznaczenie i wznowienie punktów granicznych działki

Jeśli dane dotyczące granic nieruchomości zawarte w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i kartograficznej są wiarygodne i pozwalają na jednoznaczne określenie przebiegu granic i położenia punktów granicznych nieruchomości, wówczas w celu określenia granic działki geodeta wykonuje wyznaczenia lub wznowienie granic działki.

Wyłączenie z produkcji rolniczej

Zanim przystąpisz do budowy domu na gruncie rolnym, musisz przeznaczyć te grunty na cele nierolnicze. Jeśli twoja działka jest przeznaczona na cele nierolnicze w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w przypadku jego braku uzyskała decyzję o warunkach zabudowy, możesz podjąć kolejny krok, tj. wyłączyć grunty z produkcji rolniczej.

Przygotowujemy operaty geodezyjne z wyłączenia z produkcji rolniczej. Na podstawie projektu zagospodarowania terenu lub działki wykonujemy bilans pól powierzchni.

Na życzenie klientów wykonujemy prace przygotowawcze do podziału nieruchomości i dokumentację potrzebną do celów sądowych

  • Wstępny projekty podziału nieruchomości
  • Mapy do ustalenia służebności gruntowych
  • Mapy do zasiedzenia nieruchomości lub części nieruchomości
  • Mapy do celów sądowych

Witryna Landward Geodezja używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych (ruch w witrynie) oraz funkcjonalnych. Użytkowniku - masz możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Więcej informacji

Jak wyłączyć ciasteczka?
Dla przeglądarki Google Chrome: Tutaj
Dla przeglądarki Mozilla Firefox: Tutaj
Dla przeglądarki Safari: Tutaj
Dla przeglądarki Internet Explorer: Tutaj
Dla przeglądarki Opera: Tutaj


Polityka prywatności
Zobacz stronę polityki prywatności

Zamknij