Mapy / Tyczenia / Inwentaryzacje

Mapy do celów projektowych

Wszystkie inwestycje budowlane, które wymagają pozwolenia na budowę muszą zostać zaprojektowane na aktualnej mapie zasadniczej, czyli na „mapie do celów projektowych” – niezbędne opracowanie kartograficzne do wykonania projektu budowlanego. Mapa do celów projektowych stanowi podstawę do opracowania projektu zagospodarowania działki lub terenu. Musi się charakteryzować aktualnością i wiarygodnością, czyli wiernym odwzorowaniem szczegółów terenowych.

Mapy do celów projektowych występują najczęściej w postaci papierowej. Na życzenie klientów wykonujemy dodatkowo wysokiej jakości mapy w wersji cyfrowej .DWG, .DXF, .PDF.

mapy i tyczenia

Tyczenie obiektów budowalnych w terenie

Obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę oraz obiekty takie jak:

– wolno stojące budynki mieszkalne jednorodzinne, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub na działkach, na których zostały zaprojektowane,

– sieci i przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych, telekomunikacyjnych i kanalizacji kablowej, podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obejmującej ich położenia na gruncie.

Geodezyjne wyznaczenie obiektów budowlanych w terenie ma na celu przestrzenne usytuowanie tych obiektów zgodnie z projektem budowlanym. Po wyznaczeniu w terenie obiektów budowlanych geodeta przekazuje kierownikowi budowy szkic tyczenia i potwierdza wpisem do dziennika budowy.

Mapy z geodezyjne inwentaryzacji powykonawczej / Pomiary inwentaryzacyjne

Po zakończeniu budowy należy zlecić wykonawcy prac geodezyjnych wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w celu wniesienia zmian na mapie zasadniczej, do ewidencji gruntów i budynków oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

Aby uzyskać pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego należy po zakończeniu budowy przygotować komplet dokumentów dla nadzoru budowlanego jednym z tych dokumentów to mapa z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Wykonujemy mapy geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej dla obiektów budowalnych takich jak budynki, budowle inżynieryjne, budowle przemysłowe, sieci uzbrojenie terenu, przyłącza itp. Zajmujemy się na zlecenie Klientów pomiary nietypowe inwentaryzacyjne / pomiary kontrolne.

Sporządzanie różnego rodzaju map dopasowanych do klienta

Oferujemy wykonanie map nietypowych o różnym zakresie szczegółów zgodnie z przekazaną specyfikacją. Dostosujemy się do każdego zlecenia.

Witryna Landward Geodezja używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych (ruch w witrynie) oraz funkcjonalnych. Użytkowniku - masz możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Więcej informacji

Jak wyłączyć ciasteczka?
Dla przeglądarki Google Chrome: Tutaj
Dla przeglądarki Mozilla Firefox: Tutaj
Dla przeglądarki Safari: Tutaj
Dla przeglądarki Internet Explorer: Tutaj
Dla przeglądarki Opera: Tutaj


Polityka prywatności
Zobacz stronę polityki prywatności

Zamknij